Psychosociale zorg voor mensen met SMA

Binnenkort een afspraak bij het SMA expertise centrum?
Op deze pagina vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op deze afspraak. Een gesprekskaart om alvast na te denken over wat u graag met uw zorgverlener wilt bespreken. De netwerkkaart om een overzicht te maken van uw zorgverleners en u kunt naar de informatiekaart voor handige websites met informatie over leven met SMA of over leven met een chronische aandoening.

Wat bieden wij aan?

We ondersteunen de psychosociale zorg voor mensen met SMA met de volgende toolset:

Gesprekskaart

De gesprekskaart biedt inzicht en overzicht in de behoeftes van psychosociale zorg voor mensen
met SMA en hun naasten.

Netwerkkaart

De netwerkkaart biedt een overzicht van de beschikbare zorg. Welke zorg wordt er al gegeven en waar kan naar worden doorverwezen?

Informatiekaart

De informatiekaart biedt houvast voor de professional om tijdens het gesprek adviezen en tools aan te bieden.

Hoe gebruik ik de tools?

Bekijk hieronder hoe je het beste de tools in kunt zetten.

Uitnodiging

De zorgverlener stuurt een uitnodiging met de gesprekskaart naar de patiënt of ouders.

Gesprekskaart

De patiënt of ouder kan de gesprekskaart (digitaal) invullen en uitgeprint meenemen naar het consult.

Consult

De gesprekskaart kan ingezet worden als tool om belangrijke onderwerpen aan te snijden tijdens het consult.

Informatiekaart

Tijdens het gesprek kan de zorgprofessional de informatiekaart inzetten om de patiënt of ouders te adviseren of door te verwijzen naar de tools.

Netwerkkaart

De netwerkkaart maakt inzichtelijk waar de patiënten of ouders al hulp ontvangen en naar wie doorverwezen kan worden.

Actieplan

De conclusies en inzichten uit het consult kunnen op de gesprekskaart geschreven worden.

Wat is psychosociale zorg?

Mensen met SMA, hun naasten en (zorg)professionals hebben gezamenlijk clusters ontwikkeld waar psychosociale zorg bij SMA uit zou moeten bestaan. Rondom deze clusters zijn hulpmiddelen ontwikkeld om de psychosociale zorg te ondersteunen.


De totale mens

De arts ziet de patiënt als mens en luistert goed naar zijn of haar behoeftes.

GESPREKSKAART


Maatwerk

Door op tijd te signaleren waar behoefte aan is, kan laagdrempelige en zorg op maat geboden worden.

GESPREKSKAART

Respectvolle bejegening

Mensen met SMA worden zonder oordeel en respectvol bejegend door zorgverleners.

GESPREKSKAARTINFORMATIEKAART

Ondersteunen van autonomie

Eigen initiatief wordt ondersteund en er wordt ruimte geboden om zelf de regie te voeren.

GESPREKSKAART

Multidisciplinair zorgnetwerk

Zorgverleners die elkaar weten te vinden, weten wat een ieder kan bieden, op een wederkerige manier met elkaar samenwerken en de beschikbare zorg inzichtelijk hebben.

NETWERKKAART

Informatie-
voorziening

Informatie is kwalitatief, betrouwbaar en specialistisch. Mensen met SMA willen de informatie het liefst vinden op een goed vindbare en centrale plek.

INFORMATIEKAARTTOOLS & LINKS

Wat zijn ervaringen van anderen?

Lees hieronder wat andere vonden van het gebruik van de SMA gesprekskaart.

“Patiënt begon bijvoorbeeld zelf over puberteit en menstruatie. Ik weet niet of dat ook aan bod was gekomen als we geen gesprekskaart hadden gebruikt.”

Revalidatiearts

“Handig als reminder, om even alles op een rijtje te zetten. Ook de dingen die op dat moment niet zo voor de hand liggen.”

Ouder van kind met SMA

“Als ouder ben je in eerste instantie erg onwetend over SMA. Deze kaart helpt juist om alles duidelijk in beeld te krijgen.”

Ouder van kind met SMA

Contact opnemen?

Heb jij ideeën, aanvullingen, feedback of wil je meer weten?
Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bepaal welke onderwerpen er relevant zijn voor tijdens uw consult

Deze kaart kan mensen met SMA helpen richting te geven aan het gesprek met jouw zorgverleners.
Vergeet niet  de conclusie van elk consult te noteren.